Malla Artés

Bages
Serrat de La Malla
Carretera d'Artés a Calders, punt Km. 43, al sud del nucli urbà.

Coordenades:

41.79379
1.95966
413563
4627404
08010-19
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Historicista
XVIII-XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries, article 143 (20.03.2006)
Si: IPA 16217
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 011A00015
Jordi Montlló Bolart

Masia de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a quatre aigües. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Cada planta és de 400 m2. La façana principal està orientada a migdia. En el segle XIX es va afegir un cos paral·lel amb la prolongació de la coberta. La façana de migdia està totalment arrebossada, totes les seves obertures són amb arc apuntat de clara inspiració medievalista amb un esquema geomètric de la disposició. Les de la planta pis són a modus de balconada amb barana de ferro.

Conserva una premsa, un celler amb botes i quatre cisternes de 10.000 litres: tres tines i una cisterna d'aigua.

Construcció del segle XVIII amb afegits posteriors molt importants. Però el nom de la masia es documenta des del segle XVI, ja que a l'any 1553 s'esmenta en el fogatge "Joan do qui ista a Malla" dins el terme i parròquia d'Artés.
En el capbreu de 1693, el mas és declarat per Isidre Malla i Joan Malla. L'any 1774, el propietari era Josep Malla, pagès; l'any 1872, Josep Malla Xipell, casat amb Maria Riera Comes de Sant Joan d'Oló. La filla d'aquest matrimoni, Rosa Malla i Riera, es va casar amb Josep Rovira, hereu i propietari d'Olost. L'any 1889 la família s'empadronava a Artés.
L'amillarament de 1954 donava 39 Ha. al mas i el propietari era Lluís Rovira Malla de Sagàs.
Actualment Thomas Melchert és el llogater, que hi té un taller de fusteria des de fa cinc anys.

FERRER, Ll. i BONET, A. (1990) Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Ajuntament d'Artés.
IGLESIAS, J (1979). El fogatge de 1553, vol. I. Barcelona.
SERRA COMA, Rosa (1985). Malla. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.