Magatzems Berger Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Pere Alegret, 90-92

Coordenades:

41.34917
1.70629
391772
4578327
08305-1
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Antoni Pons i Domínguez
Regular
en procés de reforma i restauració. S'han enderrocat algunes naus annexes.
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4894
Fàcil
Productiu
Privada
CT Orbis, S.L.
Jordi Montlló Bolart

Conjunt de naus aïllades destinades a magatzem de vi. Compost per un conjunt de naus de planta, en origen, en forma de "T". Actualment, només es conserva una doble nau de planta rectangular, de 10 trams, amb planta baixa i soterrani i cobertes a dues aigües.
Façana principal amb coronaments esglaonats i merlets simulats, ulls de bou i obertures apuntades, partides interiorment. Les parets són de paredat mixte de pedra i maons.

En el Pla Especial i catàleg del patrimoni històric figura amb el nom de magatzems Jové.

L'any 1919 es presenta una sol·licitud d'obres per a construir uns magatzems destinats a la producció vinícola a càrrec de Josep Maria Juvé i Arnabat, segons projecte arquitectònic d'Antoni Pons i Domínguez. L'any 1927 es fa una ampliació.
El darrer propietari fou J. B. Berger S.A. Actualment, s'estan realitzant unes obres promogudes per CT ORBIS, S.L amb número d'expedient 1117/06.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.