Magatzems Berger Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Pere Alegret, 90-92

  Coordenades:

  41.34917
  1.70629
  391772
  4578327
  08305-1
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XX
  1920
  Antoni Pons i Domínguez
  Regular
  en procés de reforma i restauració. S'han enderrocat algunes naus annexes.
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4894
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  CT Orbis, S.L.
  Jordi Montlló Bolart

  Conjunt de naus aïllades destinades a magatzem de vi. Compost per un conjunt de naus de planta, en origen, en forma de "T". Actualment, només es conserva una doble nau de planta rectangular, de 10 trams, amb planta baixa i soterrani i cobertes a dues aigües.
  Façana principal amb coronaments esglaonats i merlets simulats, ulls de bou i obertures apuntades, partides interiorment. Les parets són de paredat mixte de pedra i maons.

  En el Pla Especial i catàleg del patrimoni històric figura amb el nom de magatzems Jové.

  L'any 1919 es presenta una sol·licitud d'obres per a construir uns magatzems destinats a la producció vinícola a càrrec de Josep Maria Juvé i Arnabat, segons projecte arquitectònic d'Antoni Pons i Domínguez. L'any 1927 es fa una ampliació.
  El darrer propietari fou J. B. Berger S.A. Actualment, s'estan realitzant unes obres promogudes per CT ORBIS, S.L amb número d'expedient 1117/06.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.