Les Vilates La Llacuna

Anoia
Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona (banda esquerra) veïnat de les Vilates
615,47

Coordenades:

41.48741
1.54604
378623
4593887
08104-85
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Es troba molt malmesa fruit de l'abandonament.
Inexistent
5854
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 008A00073
Juan Garcia Targa

Construcció tradicional de grans dimensions format per dos blocs. El principal presenta dos pisos, golfes, les obertures definides per pedra escairada i llindars molt elaborats, així com les cantonades amb pedres escairades. El sostre, molt malmès es a doble vessant amb bigues de fusta a l'interior i cobertura de teules corbes a l'exterior. Amb posterioritat a la construcció d'aquest primer bloc se li va annexar una estructura més petita amb sostre a doble vessant fet que determina que l'entrada principal a 'immoble sigui al segon bloc del conjunt. El segon bloc presenta una construcció més petita amb dos trams de sostre a una vessant cobertes per teules corbes, porta d'accés amb arcada de mig punt rebaixada feta amb totxo, finestres delimitades per pedra treballada i estructura annexa a la banda dreta que presenta un avançat estat de deteriorament.

Es fa esment a la propietat al capbreu de 1522 vinculat al Priorat de Santa Maria. Així mateix l'estructura original va ser dividida en dos parts a les darreries del segle XVIII.

Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991