Les Roquetes Perafita

Osona
Sector est del terme municipal
A 50 metres de la carretera BV-4601, punt quilomètric 22'000.

Coordenades:

42.04597
2.12467
427559
4655251
08160-39
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.321
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00024
Jordi Compte i Marta Homs

Les Roquetes està situada a tocar de la carretera BV-4601, a mig camí entre el serrat de les Roquetes, al sud, i la masia de Sant Ponç al nord.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb dos cossos adossats al voltant, un a l'est i l'altra al sud-oest, originalment d'usos agroepcuaris i reformats com a habitatge. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb morter, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, mostra tres parts ben diferenciades: l'habitatge original al centre i els cossos reformats modernament als laterals. En el volum original, i a nivell de planta baixa, s'observa un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1781 inscrita a la llinda amb una creu intercalada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. Tant el cos adossat a l'est, que antigament era la pallissa, com l'adossat al sud-oest tenen les obertures reformades emmarcades amb pedra i en alguns casos amb llinda de fusta.
La façana est queda dominada completament pel cos adossat en aquesta banda. Conté quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb la data de 1708, tot i que totes són reaprofitades de l'enderroc d'una casa de Sant Boi de Lluçanès.
La façana nord conté dues finestres emmarcada amb pedra bisellada a la planta baixa, una de les quals emmarcada amb monòlits, i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, una de les quals emmarcada amb monòlits.
La façana oest mostra una part del volum original, tot i que queda dominada pel cos adossat reformat que sobresurt. Conté una espitllera i una finestra emmarcades amb monòlits de pedra bisellada a la planta baixa i quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, tres de les quals repicades modernament.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.