Les Planes Dosrius

Maresme
Les Planes - Veïnat del Far - Zona del Far
A la banda de ponent del terme municipal, prop de la zona coneguda com el Portell
298m

Coordenades:

41.61072
2.40763
450643
4606726
08075-258
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Ibèric
Romà
VIIaC-VdC
Dolent
Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona.
Inexistent
CCAA 895
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A02400009
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic situat al nord del nucli urbà de Dosrius, a llevant de la carretera B-510 a l'alçada del km. 6, prop del camí que va des de can Soliva a la masia de can Brunet. El jaciment es documentà per les troballes esporàdiques de materials arqueològics efectuades en diversos punts de la zona: fragments de ceràmica ibèrica i restes constructives prop de la casa de can Margenat (actualment can Soliva) i fragments de ceràmica romana a un quilòmetre al nord de les restes del castell de Dosrius (ambdós documentats per l'arqueòleg Marià Ribas), així com una possible zona arqueològica a la masia de can Brunet (documentat per l'arqueòleg Josep Estrada).

Cronològicament, el jaciment s'adscriu entre els períodes del Ferro-Ibèric i el període Romà (650 a.C.-476 d.C.).

L'any 1987, durant l'elaboració de la Carta Arquelògica del Maresme, es van documentar diversos fragments de ceràmica ibèrica feta a torn i a mà, d'àmfora itàlica i també cartaginesa, disposats en superfície (la tala forestal que s'havia dut a terme a la zona hi va contribuïr). Tot i això, no es documentà cap resta ni a la zona de can Brunet ni prop de can Soliva. Posteriorment, en la revisió d'aquesta mateixa carta l'any 2008, es varen documentar restes de ceràmica comuna africana, comuna ibèrica i comuna romana oxidada, en un dels rebaixos que s'havien efectuat en motiu de l'obertura de camins i tala de vegetació que s'hi havia dut a terme a la zona.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.JA.02/253. BASSOLS I FERNÀNDEZ, Imma (2004). "Dosrius i la seva prehistòria". Duos Rios, núm. 1, p. 15. RIBAS I BERTRAN, Marià (1952). El poblament d'Ilduro. Estudi arqueològic i topogràfic des dels temps prehistòrics fins a la destrucció d'Iluro. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 42, 49, 96.