Davant de can Figueres Dosrius

Maresme
Camí de Mataró - Zona de Canyamars
A la banda de migdia de la riera de Canyamars, en una zona urbanitzada sota la masia de can Figueres
201m

Coordenades:

41.59676
2.44361
453631
4605156
08075-259
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
XIX-VIIa.C
Dolent
Possiblement afectat per la construcció i urbanització de la zona.
Inexistent
CCAA 892
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 3855601DG5035N
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic situat a la banda de migdia del nucli urbà de Canyamars, a la riba sud de la riera de Canyamars, en una zona de matolls i vegetació de ribera en gran part urbanitzada. En origen estava situat arran del camí que duïa a la masia de can Gel. Es tracta d'un sepulcre megalític en forma de galeria, que amidava 4,5 metres de llargada per 0,90 metres d'amplada i presentava uns blocs granítics de grans dimensions. La galeria feia uns 2 metres de llargada i estava coberta amb dues roques i tancada en un extrem per una altra. S'hi van documentar ossos humans, una petxina, dos palets i diversos fragments de ceràmica grollera feta a mà.

Cronològicament, el jaciment s'adscriu al període del Bronze (1800-650 a.C.).

El jaciment fou documentat per l'arqueòleg mataroní Marià Ribas a mitjans del segle XX. Les dades que se'n coneix formen part de les seves investigacions, les quals també recullen la possible existència d'un menhir de 2,75 metres d'alçada per 0,90 metres d'amplada i 0,35 metres de gruix, situat a uns 10 metres de distància de la sepultura. Malgrat això, l'arqueòleg es degué replantejar la condició d'aquest menhir, donat que en posteriors publicacions no apareix ni mencionat. L'any 1987, durant l'elaboració de la Carta Arquelògica del Maresme, no es va poder localitzar ni l'estructura ni cap resta arqueològica, constatant que la zona estava alterada per la urbanització de diversos habitatges. L'any 2008, en la revisió efectuada de la mateixa carta, tampoc es va poder documentar cap dada arqueològica.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.JA.02/254. BASSOLS I FERNÀNDEZ, Imma (2004). "Dosrius i la seva prehistòria". Duos Rios, núm. 1, p. 14. BASSOLS I FERNÀNDEZ, Imma; DAVÍ I SALVANYÀ, Daniel; FONT I COT, Josep Oriol; LLEONART I CASADEVALL, Robert; LOU I MARTÍNEZ, Toni (2018). "Dòlmens i menhirs entre la Tordera i el Besòs. El grup megalític del Maresme i el Baix Vallès". Monografies del SERP, núm. 13. Barcelona: SERP (Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques), Universitat de Barcelona, p. 312. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1988). "Apunts per a la història de Dosrius. La prehistòria i la història antiga (2)". El Comú, núm. 5, p. 11. RIBAS I BERTRAN, Marià (1952). El poblament d'Ilduro. Estudi arqueològic i topogràfic des dels temps prehistòrics fins a la destrucció d'Iluro. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 23. RIBAS BERTRÀN, Marià (1994). Canyamars prehistòric. Del neolític a la primera edat del ferro. Mataró: Marià Ribas i Bertràn, p. 22, 54-57.