Les Forques Montclar

Berguedà
El Pla de Montclar
Al peu de la carretera al nucli de Montclar des de la carretera de Casserres.
08130-50
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001504600CG95D0001XX
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per l'habitatge principal que té dos cossos adossats a la façana sudoest, i altres dos coberts i un viver. La casa és un edifici rectangular cobert amb teulada de teula àrab amb ràfec, de doble vessant amb carener paral·lel a la façana principal que s'obre a sudest. Els murs són de paredat arrebossat i amb cantoneres de carreus i de maó. És de planta, pis i golfes sota teulada, amb els cossos annexes de planta baixa. La façana no és simètrica, ja que presenta la porta allindada a un costat.
Un dels coberts s'ha rehabilitat completament com a habitatge. Davant la façana principal hi ha una bassa feta amb murs de paredat arrebossat suportats amb dos contraforts. A prop hi ha un pou.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici possiblement originat al segle XVIII, tot i que podria ser una mica anterior. No es troba a documentació anterior al segle XX.