Les Feixes
Rupit i Pruit

  Osona
  Camí de Santa Llúcia - Rupit
  Emplaçament
  Sota el camí i a escassa distància de la masia de Santa Llúcia

  Coordenades:

  42.02082
  2.46846
  455993
  4652224
  Número de fitxa
  08901 - 140
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 002206000DG55D
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada i reformada de planta irregular, formada per quatre cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a tramuntana. En general, les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. De la façana principal destaca l'accés, reculat respecte la línia de façana i cobert amb un porxo, amb una obertura d'arc de mig punt lateral. La façana de migdia compta amb un porxo sostingut amb pilars de fusta, que es prolonga cap a la façana de ponent. Adossat a la façana de llevant hi ha un volum de planta semicircular i teulada de cinc vessants, organitzat en un sol nivell i tancat amb grans vidrieres. El cos adossat a l'extrem sud-oest es correspon amb un porxo cobert amb teulada d'un sol vessant, mentre que el volum adossat a l'extrem nord-oest compta amb una gran obertura d'arc rebaixat bastida en pedra. La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides, lligada amb morter i disposada regularment, amb les cantonades embellides amb pedra desbastada de majors dimensions.

  A la banda nord-est de la construcció hi ha uns antics corrals disposats sota d'unes grans roques naturals del terreny. En el camí d'accés a l'edifici s'observen les restes d'una construcció bastida en pedra i completament coberta per l'abundant vegetació existent.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: les Feixes d'en Pastoric. L'edifici està inclòs dins dels límits de l'Espai Natural Protegit del Collsacabra.

  CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan (2014). Catàleg de masies i cases rurals. Text refós. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. identificació M46.