Les Escoles de Sant Martí
Sant Martí de Centelles

  Osona
  Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
  Emplaçament
  Edifici al costat de l'església Parroquial de Sant Martí de Centelles

  Coordenades:

  41.76619
  2.20489
  433910
  4624123
  Número de fitxa
  08224-47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  s. XX
  Estat de conservació
  Regular
  Una part de l'edifici no s'ha conservat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 50901DG3211N
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Construcció de planta rectangular orientada d'est a oest que es troba adossada per el mur est a l'església parroquial de Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un edifici organitzat en planta baixa, primer pis i golfes amb la façana principal orientada al sud. Aquesta presenta una estructura senzilla en base un eix simètric modulat en tres obertures per pis. A la planta baixa s'hi troba la porta d'accés, aquesta és rectangular i es troba emmarcada per carreus de pedra local de dimensions mitjanes, ben treballats. A banda i banda de la porta hi ha un petit banc de pedra d'escassament dos metres de llargada, i a ambdues bandes s'obren dues petites finestres rectangulars. Al primer pis s'obren tres balcons, també decorats en base una llinda de pedra i un forjat senzill per a la barana. Al segon pis les obertures són més petites, es tracta de finestres que segueixen un modulat rectangular i que també estan emmarcades per carreus de petites dimensions de pedra calcària local. La tècnica constructiva de tota l'edificació és basa en la pedra de petites dimensions lligada amb morter i amb arrebossat a la part exterior i enguixat a l'interior. A l'exterior, l'arrebossat és blanc amb un sòcol en gris, a mode decoratiu i les lletres pintades en negre on diu: ESCOLA NOVA UNIFICADA. Per la resta de façanes no es pot fer una descripció gaire acurada ja que l'edifici es troba adossat a altres estructures.

  La construcció i funcionament de les escoles de Sant Martí s'ha d'emmarcar en el context d'escolarització de les zones rurals, entrat el segle XX, juntament amb les escoles del Pou i les de Can Miqueló. Donades les grans distàncies existents entre els diferents masos i habitatges del municipi de Sant Martí de Centelles s'obriren diverses escoles per donar suport a la gran pujada demogràfica i a la demanda d'escolarització de la zona. Aquestes escoles tingueren una curta durada en el temps i a partir dels anys 70 els alumnes passaren a centres escolars més grans situats en els municipis veïns, sobretot el de Centelles. Aquesta era una escola mixta on anaven els fills dels amos i dels masovers dels masos propers com la Rovira dels Cerdans, les Comes, la Viladevall, el Pujol, etc. No es conserva gaire documentació d'aquestes escoles, tot i que si que se'n conserva l'edifici i la modulació de les aules juntament amb part del material escolar (taules i cadires). Actualment està habilitat com habitatge.

  PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
  PLADEVALL, A. Els casals del Congost, Santa Coloma. Ausa vol. I. (1968-1971).
  PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
  PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
  SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.