Les Adoberies Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes. Pg. Adoberies, s/n (08506 Calldetenes)
Des del final del carrer Sant Tomàs agafar el pg.Adoberies, cantonada c/del Blanqueig

Coordenades:

41.92746
2.2863
440826
4641969
08037-61
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
L'edifici es troba actualment abandonant en un avançat estat de degradació
Inexistent
Sí; IPA núm.56. ACCN:22544
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Calldetenes. Pl. Onze de Setembre s/n (08506 Calldetenes)
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici aixecat a les afores del que era el nucli antic del poble de Calldetenes, a tocar del torrent de Sant Marc. Es tracta d'una construcció aixecada en part en pedra -conformant un carreuat molt irregular-, i part en maó, especialment al sector de la façana de ponent, alguns trams de la façana de llevant i la galeria del primer pis de migdia. Tot el conjunt mostra restes d'un arrebossat molt deteriorat fet amb morter de calç. La teulada és a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba encarada a ponent. En línies generals, l'edifici mostra diferents fases constructives, producte d'ampliacions, efectuades segurament en direcció al nord, paral·leles a curs del torrents; però té un aspecte unificat. D'altra banda, cal assenyalar també que l'asfaltat del carrer i la construcció i pavimentació de les voreres actuals, ha fet que l'edifici quedi una mica enclotat en referència a l'alçada actual del carrer. Compta amb planta baixa i primer pis. La façana principal es troba encarada a ponent, i actualment es tracta d'un espai pràcticament cobert de vegetació, i sense accés directe des del carrer. Es detecta la presència de les restes d'un antic cobert de planta baixa, adossat en perpendicular i cobert a dues aigües al sector de migdia d'aquesta façana, actualment enderrocat, i que seguia paral·lel a la línia del carrer. Al centre de la façana s'obren dos portals allindats que donen accés a l'interior de l'edifici. La façana de migdia és la que es troba actualment en paral·lel a la línia de carrer, i s'obre amb un finestró rematat amb un arc de mig punt. Al primer pis destaca la presència d'una finestra i una galeria, situada directament sota l'embigat de la coberta i protegida per una barana metàl·lica. Actualment, aquesta galeria només s'obre a migdia, ja que al cantó de llevant ha estat tapiada amb maó. La configuració d'aquesta galeria és inclinada, de tal manera que la cantonada sud-est de l'edifici no existeix. La façana de llevant segueix paral·lela al curs del torrent de Sant Marc, que en aquest tram era conegut com el torrent de les Adoberies, i s'obre amb un seguit de tres finestres quadrangulars a la planta baixa, i tres finestres similars al primer pis. Al nord hi ha diferents cossos que envolten la casa formant un espai on hi havia l'antiga era.

Es tracta d'un edifici aixecat als afores del que era l'antic nucli urbà de Calldetenes, segurament al llarg del segle XIX. Originalment es tractava d'una masoveria pertanyent al Verdaguer. Informació oral procedent del propietari d'aquesta casa va indicar que tenia associada la propera bassa del blanqueig. Fins a principis del 2004, fou habitada per masovers, que finalment, degut a les pèssimes condicions de ll'habitatge, el van abandonar. Segons informació oral procedent dels estadants, en aquesta edificació hi hagueren tres habitatges, i havia estat destinada al negoci del curtit de pells. Aquí era on s'adobaven les pells, que després eren esclarides a la propera bassa del blanqueig. Malgrat tot, aquesta afirmació no ha pogut ser comprovada, ja que no queden restes d'aquesta activitat. Al costat de la casa es troba el que fou un dels pous principals d'abastiment d'aigua del nucli urbà de Calldetenes. L'ajuntament havia comprat les aigües de pou de les Adoberies el 1959.

AA.DD (1985) Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.