L'Era de les Cases Castellterçol

Moianès
Sant Julià d'Úixols
Pel camí de Sant Julià d'Úixols, cal continuar un cop passada l'església.
866 m

Coordenades:

41.72174
2.11928
426744
4619257
08064-78
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A007000090000KW
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un mas format per diverses edificacions, tres de quals són cases.
Les cases són de planta rectangular i consten de planta baixa i pis. Les cobertes són de teula ceràmica aràbiga a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troben orientades al sud-oest.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, majoritàriament de pedra carejada, però també d'obra i de fusta.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies extretes del web https://ca.wikiloc.com/ perquè no es va poder accedir a l'indret.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].