Latoneria de J. Ribas i Cañameras
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Carrer de Sant Llorenç, 25-27

  Coordenades:

  41.38084
  2.04906
  420486
  4581472
  Número de fitxa
  08211-64
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  -
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL 19/10/1988
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  19205
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0517726DF2801F
  Autor de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Habitatge de petites dimensions, situat entre mitgeres, de planta baixa i un pis, compost de dos cossos horitzontals. A la planta baixa un arrebossat imita carreus damunt del mur i està composada per una porta principal d'entrada, doble i flanquejada per dues finestres balconeres que presenten barana de ferro forjat fins a un terç de la seva alçada. Totes aquestes obertures tenen una imposta que recorre el seu perímetre. Al primer pis es reprodueix l'esquema de la planta baixa però la porta es substitueix per un mur esgrafiat amb la inscripció "Latonería de J.Ribas Cañameras". Aquí, les dues finestres laterals estan envoltades d'elements decoratius estucats. Aquest primer pis també té una balconada que recorre quasi tota la façana. Coronant l'edifici trobem una cornisa amb espiralls i el ràfec, que se sustenta sobre cabirols de biga amb mènsula.

  Aquest element es troba en un carrer que està declarat BCIL en el seu conjunt (36125).

  Casa propietat de la família Ribas-Cañameres, que ostentaven un negoci de producció de productes de llautó, tant des d'una vessant de producció en sèrie (aixetes) com artesanal (canelobres, espalmatòries, etc). Tenint en comte que la urbanització del carrer Sant Llorenç es produí durant la dictadura de Primo de Rivera, aquesta casa deu ser dels anys 20 del segle passat. Així ho confirma també l'estil constructiu dintre del noucentisme.

  - RETUERTA I JIMÉNEZ, M. Luz; SAMMARTÍ I ROSET, Carme (dir.). Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 2002. 365 p.
  - SANS I FÀBREGAS, Llorenç; GRAS, Mercè. Els carrers de Sant Feliu. Sant Feliu de Llobregat: Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 1989. 95 p.
  - VIDAL I JANSÀ, Mercè. Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat. 1826-1936. De Pere Serra i Bosch a Nicolau M. Rubió i Tudurí. Sant Feliu de Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 2005. 202 p.