La Vinícola
Alella

  Maresme
  Rambla Àngel Guimerà, 70

  Coordenades:

  41.49479
  2.29615
  441250
  4593925
  Número de fitxa
  08003-73
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1907
  Jeroni Martorell
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  1441001DF4914S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Conjunt modernista format per diferents edificacions que s'esglaonen seguint el pendent del terreny. El cos central està format per sis naus, cadascuna d'elles cobertes a dues aigües, amb unes importants arcades parabòliques de totxo que suporten les encavallades de ferro. Part
  d'aquesta estructura ha estat transformada amb l'aparició de pilars metàl·lics sense respectar la tipologia inicial. A la part posterior apareix un cos obert del qual sobresurt una torre quadrada amb coberta a dues aigües.
  Finalment, cal destacar el volum que dóna façana a la riera, de planta rectangular amb un cos més alt al costat esquerre. És de composició noucentista, acabat de color blanc amb les obertures emmarcades amb maó a sardinell. La resta de façanes combinen la ceràmica i la
  maçoneria. A la part posterior apareixen nous volums de serveis que no tenen interès arquitectònic. Es tracta d'un interessant representant de l'arquitectura "industrial" al servei de les cooperatives agrícoles que anaven apareixent per tot el país.

  Les obres de construcció de l'edifici s'iniciaren l'any 1906 segons el projecte de l'arquitecte Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1877-1951), el qual fou director del Servei de Conservació dels Monuments (1915) i arquitecte conservador de monuments del Ministerio de Instrucción
  Pública (1929).
  Aquest edifici fou la seu del sindicat agrícola Alella Vinícola creat el 15 de juliol de 1906 davant del notari Mariano López del Masnou, amb la participació de 54 socis i propietaris que sumaven un total de 513000 ceps.
  El projecte inicial de Jeroni Martorell era molt més ambiciós, projectant una façana on destacava el treball escultòric modernista. Finalment, però, es van fer les tres primeres naus, que aprofitaven el desnivell del terreny, concebent la part més elevada com el lloc de recepció del raïm (primera nau), després la nau de fermentació i, finalment, la de criança. El pressupost total de les obres va pujar 70.000 ptes.
  Durant els anys 40 es fa una ampliació de les instal·lacions, dirigides pel mateix Jeroni Martorell, que s'acaben l'any 1950, resultant l'aspecte actual de l'edifici.

  AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
  MUNTADAS SERRANO, Ramon (2001). Alella Vinícola en imatges (1906-2001). Alella Vinícola Can Jonc, s.l. Alella.
  RAMOS, Joan Josep (1991). Alella, recull d'imatges. Cent anys d'història. Associació Cultural Revista Alella.