La Vall
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  La Vall - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  camí de la Vall, trencant a l'esquerra de la BV-4601, abans d'arribar a Sant Bartomeu.

  Coordenades:

  41.96501
  2.16968
  431197
  4646225
  Número de fitxa
  08199-65
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Edifici rehabilitat a darreries del segle XX.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si - IPA, 40
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 009A00061
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta + 1 planta sota teulada. Coberta a doble vessant (est-oest). Murs de pedra, lligats amb fang i rejuntat amb morter de calç. Malgrat l'aparença d'uniformitat, l'edifici ha tingut nombroses modificacions, algunes de les quals de les quals han estat motivades per l'esfondrament parcial d'alguna de les estructures de la casa. L'edifici original devia estar format pel que actualment és el cos central i, la porta d'accés, era a migdia; s'observen, a les façanes est i oest, les cantoneres del primer mas, ampliat posteriorment pel costat nord. Aquest cos afegit al nord, actualment presenta una represa a la planta sota teulada (façanes oest i nord i, molt possiblement, a bona part de la façana est i al tram est de la façana nord). Els dos contraforts que hi ha a la façana oest constaten el moviment que devia tenir l'edifici cap a aquest lateral. Per la factura del parament, es pot pensar que el pis sota teulada del cos central es va construir posteriorment a l'edifici original. Es noten, a simple vista, les diferències entre els diversos paraments. Actualment, la porta està situada a la façana est; té dos grans carreus verticals a la base dels brancals (possiblement reaprofitats), la resta de brancal també és de pedra, però del mateix tipus que la resta de la construcció; la llinda és de fusta. A l'esquerra de la porta hi ha una petita finestra amb llinda de fusta i ampit de pedra que podria ser original. La resta d'obertures estan molt modificades, combinant-se la pedra, el maó massís i la totxana; de llindes n'hi ha de fusta i de pedra i, els ampits, són de pedra en uns casos i maó massís en altres. Cal destacar la finestra de la façana est, situada damunt la porta: té els brancals de pedra, amb la motllura bisellada, i llinda monolítica que, possiblement, no sigui l'original; l'ampit és de pedra, molt desgastat. A migdia del cos original se n'afegí un altre amb un porxo a la planta sota teulada. El mur oest d'aquest afegit és fet amb totxanes, mentre que la resta de murs són de pedra. A la façana oest hi ha l'empremta d'una estructura afegida, ara inexistent. A la façana nord hi ha un espai construït amb pedra, en sec, amb la porta al costat est i una petita finestra (ara tapiada), ambdues amb llinda de fusta; la coberta està ensorrada. Al costat nord i nordest, exempts de l'edifici principal, hi ha diverses dependències (corrals, estables, pallissa...) ara en desús. Són construccions de pedra, en sec, que presenten diverses modificacions i reparacions efectuades al llarg dels anys (algunes de molt recents). A l'exterior d'una d'aquestes dependències hi ha una pica monolítica, de pedra calcària de Sant Bartomeu, en ús (això sí, amb les conduccions noves).

  En la fitxa que es conserva a l'arxiu del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (YLLA-CATALÀ, 1990) hi ha una fotografia on s'observa que a migdia de l'edifici hi havia una porta adovellada amb arc de mig punt i, possiblement, una petita eixida. Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  Per la tipologia d'alguns dels elements de portes i finestres, la data d'ampliació del mas, amb el cos afegit al costat nord, podria situar-se en una data indeterminada del segle XVIII, tot i que l'edifici original seria anterior a aquesta data. De fet, tot i ser "del terme de Sant Bartomeu, consta com a parròquia de Sant Julià [Sassorba] el 1.320 i encara ho era el 1.729" (ROCAFIGUERA, 1991:70). "Enclotada a la vall de la riera de Sant Bartomeu, i a la dreta d'aquest curs d'aigua, trobem emplaçada la masia de la Vall. Aquesta situació geogràfica, doncs, dóna el nom a la casa. La Vall ja surt documentada el 1320 com a mas de la parròquia de Sant Julià Sassorba, malgrat això, formava part de la batllia de Sant Bartomeu i avui encara es troba dins d'aquest terme municipal. La separació entre els termes de Gurb i Sant Bartomeu del Grau la fa la riera, d'aquí que la Vall i la Solana, situades a la ribera dreta, formin part de Sant Bartomeu, mentre que Mas Martí, a la banda esquerra, sigui de Gurb" (BENITO; ARMENTERAS, 2002).

  BENITO, Emili; ARMENTERAS, Roser (2002). La Vall. http://www.sbg.llucanes.net, temes, cases de pagès. ROCAFIGUERA I GARCIA, Francesc de (1991). Parròquia de Sant Julià Sassorba 1.091-1991. Notes per a la història de la parròquia de Sant Julià Sassorba, Parròquia de Sant Julià Sassorba. Gràfiques Diac. Vic. YLLA-CATALÀ, Gemma (1990). "Sant Bartomeu del Grau. La Vall". Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, fitxa núm. 40. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.