La Torre del Prat Bigues i Riells

Vallès Oriental
C. Camí de la Torre, passat el riu Tenes cap a la urbanització Els Manantials

Coordenades:

41.67524
2.2046
433793
4614025
08023-276
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Modern
XVI
Bo
S'hi han fet obres de reforma i manteniment que han mantingut l'aspecte original del conjunt.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BIC R-I-51-5208/NNSS 1984
Accés tancat al públic
IPA: 2/887IPA: 22/28393
Restringit
Residencial
Privada
Ref. cad.: 014A09000
Anna Soteras i March

Masia de planta rectangular de planta baixa i pis amb una torre de quatre plantes adossada en la cantonada dreta. En la façana est, la principal, presenta un portal amb arc de mig punt amb dovelles de grans dimensions, i quatre finestres. Les dues finestres del cos principal tenen decoracions d'estil renaixentista, amb trencaaigües de pedra treballada amb cares i motius florals. En la façana sud també hi ha una finestra amb motius esculpits en pedra. La torre, de planta rectangular, presenta les finestres del primer pis amb les llindes i brancals de pedra escairada però sense decoració, i en el tercer pis, les obertures són de petites dimensions i estan emmarcades amb obra ceràmica. El recinte de la masia està envoltat amb un barri de pedra, guardat per un portal de fusta amb coberta a dues aigües de teula àrab. En tot aquest recinte i la part posterior de la masia s'hi ha anat afegint edificis de diferents èpoques, acabant conformant un conjunt heterogeni.

En la façana interior del primer pis hi ha una finestra d'estil gòtic tardà, de pedra sorrenca treballada. Presenta un arc conupial calat amb motius florals, i a les impostes hi ha esculpides unes rosetes. L'ampit és de pedra amb motllures. A sota de l'ampit hi ha unes pedres formant espitllera.

COMAS, Carme (1985): La Torre del Prat. Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat. Inèdit. COMAS, Carme (1985): Finestra gòtica de la torre. Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat. Inèdit. (IPA: 22/28393)