La Torre Bonanova Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 20

Coordenades:

41.76682
2.253
437910
4624157
08014-251
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8143110DG3284S0001BQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant el primer terç del segle XX sota influència de l'estètica noucentista. És un edifici adossat, de planta rectangular, que s'estructura en tres crugies. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis s'obre amb tres obertures d'arc carpanell motllurat. Sobre d'aquests hi ha diverses cornises, una d'elles dentades, i els forats de ventilació de la coberta. Remata la façana un capcer que incorpora decoració geomètrica. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures i les cornises de diferent tonalitat.