LA SUBIRANA Avià

Berguedà
Graugés 08610 AVIÀ
Graugés, carretera d'Avià a Casserres, al camí que porta al carrer del Mig davant la granja.

Coordenades:

42.06212
1.84767
404659
4657316
08011-54
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XV
Regular
Legal
BPU i ZEA. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2963 (1983)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A00020
María del Agua Cortés Elía

Casa fruit de diferents èpoques tal i com es veu en els materials dels murs. Porta d'arc de mig punt adovellat sobre brancals de carreus al que s'arribava per esglaons molt rudimentaris fets a la roca. A l'interior algunes habitacions tenen el terra de fusta. Antigament la sala i la cuina eren a peu pla, però ja fa temps que s'ha habilitat el pis com a vivenda.

La primera referència documental la trobem als pergamins de cal Mas d'Avià al 1508, en la venda d'una vinya al costat del mas Vila Subirana que és en domini del monestir de Ripoll. El topònim ens fa relacionar aquesta casa amb el mas veí de Vilajoana (Vila Jussana) i ens ajuda a situar-ho en època medieval essent molt probablement també una casa fortificada. Al fogatge 1553 es nombre a Agostina viuda al mas Vilasobirana de la parròquia de Sant Vicenç d'Obiols. Al 1590 els germans Felip, Joana i Francina Grahuges van vendre a carta de gràcia el mas Vila Subirana a l'Il·lustre Miquel de Tord (arxiu Guixé). Els Graugès eren una família de pagesos rics que havien tingut vàries possessions a la zona, entre elles la Casavella de Graugès. Al cadastre de 1767 el manso Subirana encara era propietat de Jorge Tord de Vic i a l'Amillarament de 1862 de Francisca Tord de Vic. El mateix propietari també tenia el mas Graugés, Torrentbó i el Vilar. L'any 1879, totes aquestes cases junt amb la Subirana son comprades pels germans Antoni, Ramon i Agustí Rosal i Cortina.

CAPSADA, J. I VALL-LAMORA, R. (1990). Masies d'Avià. L'Erol, núm. 31, pàgs. 14-16. Àmbit de Recerques del Berguedà.
IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
"Amillarament d'Avià de 1862". (Arxiu Municipal d'Avià).
Arxiu Àngel Guixé (Berga).
"Cadastre de 1767 d'Avià".