La Sala Gran
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer del Papiol de Baix, 1
  32

  Coordenades:

  41.4285
  2.00491
  416855
  4586804
  Número de fitxa
  08158 - 4
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Any
  1665
  Estat de conservació
  Regular
  Les naus s'aguanten per grapes.
  Protecció
  Legal
  BCIL. 3649-I. Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  6969811DF1866H
  Autoria de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici de planta rectangular amb coberta a doble vessant. Està situat al nucli del Papiol de Baix,. Els murs són de maçoneria i arrebosats amb morter de calç. La façana principal presenta, però, un acabat amb fals carreuat en relleu. Els buits de les finestres són rectes, i emmarcats amb carreus abuixardats, tanmateix les portes són d'arc de mig punt. A la façana principal, conserva, en bon estat, tres portes adovellades, A la clau de l'arc de la central i principal, hi ha la data: 1665. També a la façana principal hi ha nou finestres amb llinda motllurada, de les quals, la que s'obre en vertical a sobre de la porta central, és de majors dimensions, conservant un ampit que demostra que en el seu origen debia ser un balcó. A una de les façanes laterals, s'obre una antiga porta adovellada, actualmente reformada com a finestra. Al costat lateral hi ha diferents finestres disposades a diversos nivells. A la façana posterior, s'obren el mateix número de finestres que a la façana principal, i també una porta elevada al mig. Aquesta porta, d'arc de mig punt, presenta un recercat de carreus de pedra picada, i està situada a l'alçada del primer pis. En dues finestres de la façana posterior, s'endevina el sistema constructiu de triangles de descàrrega amb maons, a sobre dels llindars de pedra.

  En un moment determinat de la historia contemporània de l'edifici, molt probablement a finals del segle XIX, les seves naus es van reforçar amb grapes.

  Edificada l'any 1665, pertanyia al castell del Papiol.
  Es va conèxier com l'Hostal o la Sala Gran, i era un dels masos més antics del terme, situat a prop del camí ral. Amb tota seguretat, l'hostal fou un lloc de pas per als vianants de l'antic camí, que el feren servir com a fonda per al relleu o descans dels cavalls en trajectes de llarga distància. Els darrers hostalers de què hom té constància daten de 1860. L'any 1898, amb motiu de la riuada de Sant Antoni, les aigües inundaren el pla de can Mas i del Colomer i arribaren fins a l'Hostal i l'escaleta (Alety i Puig, s.d.).
  Aquesta construcció va tenir diversos usos, com ara, magatzem agrícola (de blat, ordi i civada), i després es va fer servir per a estendre el paper elaborat i manipulat al molí paperer (Faura Arís, 1996: 263).
  Al segle XIX, va ser tan gran el volum de paper estès que es va haver de reforçar l'estructura amb uns tensors o tirants per por que cedissin les parets.
  Actualment s'usa com a nau industrial.

  Alert i Puig, J. et al. Pla estratègic de turisme del Papiol. Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament del Papiol, CatEmocions, SL.
  Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat. El Papiol.