LA ROUREDA NOVA Avià

Berguedà
La Roureda Nova, Zona Molí del Castell. 08610 AVIÀ
Al peu de la carretera de Cal Rosal al Molí del Castell, més a prop d'aquest.

Coordenades:

42.0796
1.84432
404408
4659260
08011-160
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Bo
Legal
BPU. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2976 / Any 1983
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00026
María del Agua Cortés Elía

Aquesta és una casa de planta, dos pisos i golfes, coberta amb teulada a dues vessant amb carener perpendicular a la façana que és orientada a migdia i a la carretera de Cal Rosal a Avià. Resalten els tres cossos de galeries amb tres arcs de mig punt que li proporcionen simetria a la façana que augmenta la seva elegància. Les cantoneres són fetes amb carreus de pedra ben escairats i la pedra dels murs té còdols petits a les juntures que li donen un aspecte singular. Les finestres i portes són d'obra vista. Dintre de la senzillesa de l'obra cal esmentar alguns detalls decoratius, com la xemeneia d'inspiració clarament modernista, i l'acabat del frontó de la teulada amb rajols esglaonats.

Aquesta casa va ser construïda pels propietaris de la Roureda durant els anys 20 del segle XX després de que l'any 1901 Pedro Soler comprès la propietat a Catalina Pla Canudas, aquest va construir la casa Roureda Nova a prop de l'antiga casa en la que va posar masovers. La Roureda era una important propietat que ocupava els dos costats de la riera de Font Caldes, i que va ser ampliada amb més terres quan els Canudas van adquirir una part de Casancamp Vell. En la seva propietat també van construir les cases Casanova del Prat i cal Comelles a principis del segle XX.

Registre de la propietat d'Avià 1901. (AMA).