La Rocassa
Muntanyola

  Osona
  Múnter
  Emplaçament
  La Rocassa s/n. prop N-141C. Trencant senyalitzat. 08505 Muntanyola.

  Coordenades:

  41.87586
  2.22139
  435392
  4636286
  Número de fitxa
  08129-73
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 005A00025
  Autoria de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Conjunt d'edificacions organitzades al voltant del mas central de la Rocassa. L'accés al mas es fa per dues portes rectangulars, situades al nord i al nord oest, de dimensions considerables i que permeten accedir a un petit pati on es distribueixen les edificacions esmentades. L'habitatge està format per un edifici rectangular amb entrada per les façanes nord oest i que s'organitza en planta baixa i dos pisos. El fet d'estar construït sobre una lleugera pendent ha portat a la construcció d'una sobre estructura o contrafort al voltant de la planta baixa de l'edifici. La teulada és a doble vessant coberta amb teula aràbiga amb una doble cornisa, i la tècnica constructiva utilitzada es centra en la pedra poc treballada i lligada amb argamassa, tenint com a principal element decoratiu les llindes de portes i finestres. Les obertures de la masia es disposen en ordre simètric en tota l'estructura. A la façana principal, a la planta baixa, es disposa una porta quadrangular emmarcada per llindes de pedra ben treballada i tres obertures. Al primer pis es disposen tres balcons, les obertures dels quals són de forma rectangular i allargat, i que es troben emmarcats a la part superior per una llinda de pedra ben treballada, pedres cantoneres al voltant i una llinda inferior motllurada on es subjecta la barana. A la llinda de l'obertura central s'hi troba esculpit en pedra un motiu ornamental circular i un rellotge de sol a l'extrem sud. El segon pis s'organitza en tres obertures de dimensions mitjanes emmarcades, com a motiu decoratiu, amb pedra i amb un suport, que a la central de les quals s'hi subjecta una barana. Les obertures de la façana nord són de forma quadrangular, emmarcades amb llindes de pedra amb un tractament senzill i dimensions més petites que a la façana principal, seguint també cert ordre simètric. Les construccions annexes dedicades a les tasques agrícoles i ramaderes es disposen en dues ales construïdes a la cara est i nord del mas, i en una terrassa superior situada al nord-oest de la casa. Es tracta d'estructures rectangulars de pedra lligada amb morter i coberta de fusta i teula utilitzades principalment com estables per al bestiar.

  Tot i que la primera referència històrica sobre el mas es sot situar en un moment indeterminat d'època medieval, la majoria de documents daten d'època moderna, com a mas de la parròquia de Sant Esteve de Múnter. Al fogatge de 1553 on trobem esmentat per primera vegada un personatge congnomitat amb el nom del mas: Joan Rocasa. La tipologia de l'edifici permetria recular la data constructiva de part del conjunt a l'època baix medieval. Les evidències arquitectòniques i constructives més immediates mostren que el mas va tenir la seva època d'esplendor durant l'època moderna. La seva situació, lleugerament elevada i amb bones terres, el convertiren en un punt privilegiat en el control del camí ral de la Plana de Vic a Manresa. Sense cap mena de dubte, aquest mas fou una de les cases fortes més destacades de la parròquia de Sant Esteve, juntament amb la resta de masos de Múnter. La història d'aquest mas es deslliga aviat del de la família; aquesta va emparentar amb diversos masos de la zona. Actualment, el mas continua essent una important explotació agrícola ramadera i s'ha remodelat gran part de l'edifici original.

  Fogatges de 1497 i 1553.