LA ROCA Avià

Berguedà
La Roca. Graugés. 08610 AVIÀ
A la zona de Graugés, a prop del Carrer del Mig en direcció a Obiols.

Coordenades:

42.06586
1.85222
405041
4657726
08011-149
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1913
Bo
Legal
BPU. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
3025 / Any 1983
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00025
María del Agua Cortés Elía

Construcció que respon a la tipologia clàssica de masia, estructurada simètricament, amb el carener perpendicular a la façana. Aquest edifici està fet en dues èpoques diferents, ja que el primer va ser destruït parcialment i es va reconstruir la part superior, fet que queda palès pel canvi de material dels murs. Les cantoneres que comencen de pedra, passen a ser d'obra vista, i una línia de maons entre els dos pisos i que envolta tot el perímetre de la casa, marca aquest canvi entre les dues tongades constructives. La porta i les finestres són emmarcades amb obra. La casa és assentada sobre una superfície rocosa.

Era una pallissa que fa pocs anys ha estat rehabilitada com a vivenda.

Aquesta casa va ser construïda al 1913, però una ventada va fer caure la meitat superior, que fou reedificada novament als voltants del 1935. Durant molt temps va ser utilitzada com a galliner i pallissa pels propietaris que són del mas proper de Viladrau, que també és de la mateixa època que aquest edifici.

AV.. (1976). La masia. Historia y tipologia de la casa rural catalana. Revista de arquitectura, Grup 2 C. Barcelona.