La Rectoria de Gavarrós Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Al nucli de Gavarrós a sota de l'església
  Al nucli de Gavarrós, sota de l'església de Sant Genís al costat del camí. Pista de Gavarrós 5 Km
  1355,3

  Coordenades:

  42.28098
  1.91499
  410538
  4681544
  08099-159
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Restaurada i rehabilitada i utilitzada com a casa de turisme rural.
  Inexistent
  Si. Núm.3398. IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya)
  Fàcil
  Lúdic
  Privada
  Parròquia de Sant Llorenç. Plaça de l'església, 1. 08694 (Guardiola de Berguedà)
  Pere Cascante i Torrella

  Edifici situat a sota de l'església de Sant Genís de Gavarrós al costat del camí que hi dona accés i per damunt de la casa de Cabanes. Es tracta d'una construcció de planta rectangular de tres cossos orientada a sud i formada per una planta baixa, un primer pis i unes golfes cobertes amb teulada a dues vessants de teula ceràmica i amb el carener perpendicular a la façana principal orientada a sud. En quant a la distribució de les seves obertures hi ha un predomini del massís respecte el buit amb tres portes obertes a la planta baixa que coincideixen amb dues balconeres al primer pis i una finestra a la part de més a l'oest i també tres finestres a nivell de golfa. L'aparell constructiu avui està molt restaurat ja que l'edifici va ser rehabilitat per convertir-lo en casa de turisme rural el 2014. Tot i així i gràcies a algunes fotografies antigues que hem pogut consultar, sabem que tenia dues parts ben diferenciades. Una primera i coincident amb les dues crugies principals amb aparell de maçoneria de pedra i també algunes parts amb tapia de color vermellós i amb les bastiments de les obertures amb revestiment d'estucs de colors vermellosoes. Les cantonades i muntants de la porta d'entrada era construït e pedra picada. El tercer cos adossat a ponent tenia un aparell de filades de pedra mal treballades, unides amb fragments de teula i maó a trencajunt i formant filades molt irregulars. Les façanes laterals i especialment la nord hi havia un predomini del massís i les úniques obertures que hi havia eren dues finestres de petites dimensions. L'interior estava completament arruïnat amb les forrjats i bigues caigudes. Actualment aquest espai està utilitzat com a hotel rural.

  A l'edifici s'hi observen dues parts ben diferenciades. Una d'elles corresponent amb la part més antiga i situada a sud-est composta per una masia de dos cossos formada per una planta baixa, un primer pis i golfes amb teulada a dues vessants i aparell de maçoneria i tapia de color vermellós. Aquest primer edifici hi tenia oberta una porta principal alendada i una de secundària al seu costat, dues balconeres al primer pis amb baranes de barrots de fusta encastada als muntants i dues finestres a nivell de golfa. En aquest pis hi havia dues petites obertures o colomars a la banda oest. Sabem que hi havia una escala de pedra que comunicava la planta baixa utilitzada com a quadres amb el primer pis on hi havia una sala i la cuina amb el forn de pa. Posteriorment es va afegir a ponent un tercer cos amb una fàbrica constructiva molt barroera amb una porta a la planta baixa, una finestra al primer pis i una segona molt més petita a sota teulada. Tots els bastiments de les obertures eren de fusta. Recentment han estat substituïts per fusteria d'alumini amb els marcs de les obertures de ciment pòrtland. Sembla que la casa dataria del 1700 amb ampliacions posteriors. De la rectoria en procedeixen dues portes emplafonades en sèries de sis plafons per fulla que corresponien a la part inferior d'un armari raconer. Aquestes portes es troben en un domicili particular de Bagà i tenen la característica d'estar buidades en una sola fusta formant les motllures. Són en fusta de roure. Les fulles de la part superior van desaparèixer com a conseqüència de l'espoli de quant va estar abandonada.

  La rectoria de Gavarrós es degué crear a partir del segle XVII on després del concili de Trento es va ordenar de construir els cementiris en llocs tancats al costat de l'església i tenir l'habitatge del rector en un edifici annex a l'església. D'aquesta manera va ser quant es van començar a construir la major part de les rectories que ens han arribat als nostres dies. La de Gavarrós no és cap excepció i per això les restes més antigues que s'hi conserven no són anteriors al segle XVII. Posteriorment i en el cadastre de Brocà i de Gavarrós del 1729 ens apareix esmentada. Documents més tardans del 1878 i 1880 també citen la rectoria. Va ser abandonada cap el 1930.

  CASAS SOLER, QUIM (2004). "La vall de Brocà en els segles XVIII i XIX. a Erol, Suplement 3 p-8 i 9 . CLARET, J i ROCA , A (1982). "conjunt de Gavarrós".Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de cultura. AMGB. Cadastre de Brocà 1729. AMGB. Full solt.