La Raureda Balenyà

Osona
Camí de Can Moianès a l'Omet

Coordenades:

41.83344
2.22891
435974
4631571
08017-168
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08017A003000190000OT
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Raureda és una masia del segle XIX. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, d'arc pla arrebossat o amb llinda de fusta, excepte el portal amb llinda de fusta rebaixada. La data que hi havia gravada a la llinda ha quedat il·legible a causa de l'erosió. Al voltant de la casa s'hi adosses diversos cossos annexes. El tractament dels murs és arrebossat.

A mitjans del segle XIX el mas Raureda pertanyia a Maria Fontordera de Vic.