La Quereda
Tavertet

  Osona
  Sot de la Vall
  Emplaçament
  Al sot de la Vall, entre Novelles i el Pontí, a la banda esquerra del torrent del Fosc.
  856 m

  Coordenades:

  42.00982
  2.42191
  452131
  4651028
  Número de fitxa
  08280 - 124
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 36551.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001302300DG55A0001BF
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per l’edificació antiga i diversos cossos annexos, d’època posterior, que han modificat la fisonomia original de la casa.

  El cos original és de planta rectangular i consta de planta baixa i un pis. La coberta era de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.

  Les obertures són rectangulars, de pedra treballada.

  Presenta un cos afegit a la cara de tramuntana, on hi ha la façana i la porta actual, amb una llinda datada, amb l’any “1792” i un petit porxo. Té una galeria posterior, a la part de migdia, amb un portal amb la llinda datada amb l’any “1772” i dues finestres amb marc de pedra picada i podria correspondre a la façana original.

  La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de les NNSS 2003.

  Les primeres referències documentals són del segle XIV, moment en que la Quereda tenia la masoveria de can Casals (BORBONET,1999: 68).

  AJUNTAMENT DE TAVERTET (2003) Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Normes subsidiàries de planejament de Tavertet (text refós). Tavertet: Ajuntament de Tavertet.

  BORBONET, A.; SANGLAS, J. (1999) Tavertet: el seu terme i els seus noms de lloc. Barcelona: Abadia de Montserrat, p. 68.

  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2010) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavertet).

  PARÉS i GANYET, Q. (2001) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra (2ª edició). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 345.