La Masoveria
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  La Masoveria - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  carretera de Les Ferreres, P.K. 3,350 (camí de Sant Genís), a 1.150 m. des de la carretera

  Coordenades:

  41.97676
  2.14004
  428754
  4647554
  Número de fitxa
  08199-67
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Rehabilitació recent.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si - IPA, 18
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 007A00039
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta sota teulada. Coberta a dues vessants (nord-sud). Murs de pedres planes, irregulars, lligades amb fang; queden restes d'arrebossat. Cantoneres diferenciades. S'observa un cos afegit, en forma de "L", que envolta l'edifici original pels costats oest i nord. Les obertures de l'edifici original, portes i finestres, són fetes amb elements de pedra amb les motllures bisellades; l'ampit de la finestra situada sobre la porta (façana sud) està motllurat. Als murs de l'edifici original es va obrir una finestra amb brancals de maó massís (façana sud). A la part nova de la casa les obertures són de maó massís, bé que aprofiten algunes llindes de pedra de l'edifici original. Els murs d'aquesta estructura afegida estan fets de pedres irregulars, lligades amb fang, i les cantoneres diferenciades. Una de les pedres cantoneres de la façana sud (angle sudoest) està treballada; presenta un important solc repicat; evidentment, aquest material prové de les parts reformades de l'edifici original o d'elements d'èpoques anteriors a la construcció d'aquest afegit. Cossos annexes i exempts a migdia (corrals) i a l'est.

  Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  Per la tipologia dels elements observats, la datació del mas hauria de situar-se entre els segles XVII i XVIII. L'afegit adossat a les façanes nord i oest podria ser de ben entrat el segle XIX o, fins i tot, d'inicis del segle XX. "La Masoveria (...) ja surt documentada a la baixa edat mitjana i sembla ser que portava el nom de Sant Genís Superior, per distingir-se de la casa de Sant Genís, que albergava la rectoria. Però els noms d'aquesta casa no s'acaben aquí, més antigament la Masoveria era anomenada Condrigons, nom que deriva de 'Conreria', així doncs, la Masoveria era la conreria de Sant Genís, és a dir, una casa de pagès destinada a conrear les terres de l'església i que sovint donava hostatge als transeünts" (BENITO; ARMENTERAS, 2002).

  BENITO, Emili; ARMENTERAS, Roser (2002). La Masoveria. http://www.sbg.llucanes.net, temes, cases de pagès.