La Grua/Les Timbes/Cal Fontanals
Avinyonet del Penedès

  Alt Penedès
  08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
  Emplaçament
  Vinyes entre la Grua i les Timbes, prop de cal Fontanals

  Coordenades:

  41.36881
  1.76274
  396526
  4580438
  Número de fitxa
  08013-122
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Rebaixat en diverses ocasions per treballs agrícoles
  Protecció
  Legal
  EPA 31.1.2000
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 016A00018
  Autor de la fitxa
  J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

  L'any 1969, en fer unes obres d'explanació a la partida de la Grua, Pere Giró va localitzar restes de fonamentació i les últimes filades d'una paret, molins de calcària i dos de pedra volcànica, fragments de tègula, dòlia i ceràmica a torn. Aquest material estaria relacionat amb el que es va trobar l'any 1989 a la partida de les Timbes, en fer una llaurada fonda. El propietari recollí una important quantitat de materials entre els que destaquen: tegula, imbrex, dòlia, pivots d'àmfora romana i ceràmica a torn ibèrica comuna. El conjunt confirmaria la presència d'un establiment agrícola romà amb la presència de material ibèric. La manca de terra sigillata inclinaria a una datació exclusivament republicana. D'altra banda el propietari de cal Fontanals ha recollit en aquests camps diversos fragments de sílex (una ascla), 7 destrals de basalt de superfície rugosa i 4 més, dues de tonalitat verdosa i tall de doble bisell molt ben treballat. Donada la poca informació que hi ha només sembla que hi ha un hàbitat o un enterrament d'època neo-eneolítica (RIBÉ et alii, 1989 i 1998).

  La UTM correspon al jaciment de la Grua. Les Timbes tenen les següents coordenades x=0396501 y=4581036 z=241

  Jaciment localitzat per Pere Giró i Romeu l'any 1969 (RIBÉ et alií, 1989 i 1998).

  RIBÉ et al. (1989 i 1998) Inventari del patrimoni arqueològic. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Servei d'Arqueologia.