La Franquesa Perafita

Osona
Sector oest del terme municipal
A 1500 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 10'700.

Coordenades:

42.04508
2.08935
424635
4655183
08160-16
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002500DG25E002
Jordi Compte i Marta Homs

La Franquesa està situada uns 400 metres a l'est de la riera Gavarresa, a mig camí entre el serrat del Molar i el serrat de cal Mirot i a tocar de l'embassament que hi ha en el rec de la font del Tió.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb diversos volums adossats, algun dels quals d'un nivell d'açada més. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant un ampliació. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa tres finestres i un portal emmarcats amb pedra bisellada, el portal amb la data de 1724 inscrita a la llinda, tot i que repicada modernament. Al primer pis hi ha quatre finestres, dues de les quals balconeres, emmarcades amb pedra bisellada. A l'esquerra del volum principal hi ha un altre volum adossat, l'antiga pallissa, que s'ha reformat com a part de l'habitatge amb obertures emmarcades amb pedra treballada.
La façana est conté unícament tres obertures, una finestra emmarcada amb pedra bisellada a la planta baixa, i dues més al primer pies, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i l'altra amb pedra bisellada i la data de 1724 inscrita junt amb el monograma IHS intercalat.
La façana nord conté nombroses obertures, totes elles reformades. A nivell de planta baixa estan emmarcades amb pedra treballada i al primer pis amb pedra treballada i llinda de fusta. A la dreta hi ha adossat el volum reformat que antigament era la pallissa de la masia.
La façana oest es troba dominada completament pel volum adossat reformat. Conté diverses obertures emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa i quatre grans obertures d'arc rebaixat també emmarcades amb pedra treballada, tres de les quals al primer pis i una a les golfes.