La Fassina Marganell

Bages
Al Nord Est del terme de Marganell
Per la ctra. BP-1123, just abans del trencall amb la BP-1122 cap a Sant Cristòfol

Coordenades:

41.65052
1.80605
400580
4611664
08242-36
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
L'estat de les cobertes, l'estructura i els forjats és dolent.
Legal
Pla Especial Urbanístic
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00005
M.Lloret - Kuanum

Masia formada per diversos cossos agrupats, que es troba situada sobre un marge de la riera de Marganell, al costat de la carretera. És de planta baixa i pis, tenint accés des de la carretera directament pel pis superior. També consta de soterrani, que es troba cobert amb voltes de canó. Majoritàriament, té la coberta a dos vessants que desaigüen a les façanes principal i posterior. Té dos cossos adossats a migdia amb la coberta d'una sola vessant, un dels quals originalment en tenia dues. Per la banda encarada a la riera, es manté amb l'estructura vista, que fou la part que s'emportà la riuada que afectà al poble. En aquesta part, es conserva una galeria de quatre pòrtics d'arc de mig punt, alguna de la qual ha perdut la fusteria original. A la resta de la construcció, les obertures que es conserven són de pedra carejada o bé ceràmiques a plec de llibre. L'acabat exterior és de restes d'arrebossat i pedra vista.

El taller de perfums, juntament amb tota la maquinària i premses antigues, es perdé durant la riuada.

Fou explotada com a taller de perfum fins a finals del segle XX, quan una riuada es va emportar una part de l'edifici i la maquinària.

AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell.