La Cooperativa Castellolí

Anoia
Av. de la Unió, 29, 08719, Castellolí.
390 m
08063-20
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1915
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 08. Interès municipal.
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Castellolí
Virgínia Cepero González

Edifici cantoner, d'una sola nau rectangular, que consta de planta baixa i sotacoberta. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia, seguint l'alineació del carrer.
La façana no és simètrica: a la planta baixa hi ha un petit portal i una finestra; i a la part superior central, un òcul fet amb maons. És coronada amb una mena de capcer de formes orgàniques, que oculta la coberta.
L'estructura és de parets de càrrega, de paredat comú, arrebossat. La façana posterior és de vidre i la façana lateral alterna vidre, formigó, fusta i pilastres de maó.

L'edifici de la Cooperativa era la seu del Centre Fraternal i Instructiu, que va ser inaugurar l'any 1915, en terrenys facilitats per D. Diego de Viala i de Ayguavives.
Els seus orígens es troben en el corrent cooperativista, dins del socialisme de principis de segle XX. Era el centre que aglutinava el sector obrer del poble i feia també d'aprovisionament de queviures.
La Cooperativa local buscava satisfer les necessitats comercials a partir de l'autogestió.
El seu protagonisme dins la dinàmica social i política del poble va ser molt notable. A la Cooperativa, que també funcionava com a casino, es feien representacions de teatre i es projectaven pel·lícules de cinema.
L'edifici va ser rehabilitat a finals dels anys 90 del segle XX per tal d'adaptar-lo com a equipament municipal i espai cultural i educatiu.

CASTELLAR-GASSOL, J. (1989) Castellolí, Mil anys d'història. Castellolí: Amics de Castellolí, Ajuntament.
DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.