La Caseta d'en Grau Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes. Caseta del Grau (08605 Calldetenes)
Des de la N-141, al km. 3 cal prendre el camí a la dreta en direcció al mas Aymeric. A uns 2,8 km.

Coordenades:

41.92225
2.30115
442052
4641380
08037-158
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
Inexistent
Sí; IPA núm.38. ACCN:22580
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00038
Raquel Valdenebro Manrique

Masia aixecada a tocar de l'antic camí ral de Vic a Girona, actualment arran de la C-25. Es tracta d'un edifici convertit actualment en granja, amb un nucli més antic de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, i amb la façana principal encarada a migdia. Adossats a la part de ponent s'aixequen coberts fets en maó el 1945. A llevant i tramuntana també s'aixequen cossos adossats de construcció més moderna. La construcció és feta en mur de parament irregular i totxo, que ha estat posteriorment arrebossat amb ciment pòrtland. Compta amb planta baixa i primer pis. La façana principal es troba encarada a llevant, i s'obre amb un portal arquitrabat format per brancals de pedra. A banda i banda s'obre dos portals més oberts recentment que donen accés a les instal·lacions de la planta baixa. Al primer pis d'aquesta façana principal s'obre tres finestres rectangulars obertes a diferent alçada del mur.

Es tracta d'un edifici bastit segurament a començaments del segle XIX, com a conseqüència de l'expansió demogràfica i econòmica del moment. Arquitectònicament la casa sofrí una ampliació important l'any 1945 que significà l'ampliació de de la casa en direcció al nord i la renovació de la teulada. Fins a la dècada del 1950 fou vivenda, passant a ser a partir de la dècada del 1960 una explotació de caràcter agropecuàri que implicà la construcció d'algunes naus destinades a corts al voltant del nucli original de la casa.