La Caseta de Vilafort
Collsuspina

  Moianès
  Baga de la Caseta
  Emplaçament
  A la zona nord del terme, s'arriba per un camí des de Nualart.

  Coordenades:

  41.8507
  2.1602
  430287
  4633541
  Número de fitxa
  08070-41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
  Accés
  Difícil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001100300DG33C
  Autor de la fitxa
  María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona

  Masia de mitjanes dimensions, de planta rectangular, ubicada en un lloc elevat amb el terreny en desnivell, de planta baixa i pis, coberta amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a ponent. L'obra és de pedra de mitjanes dimensions, amb cantoneres de pedra. La façana és simètrica, tot i que té un cos afegit al costat de migdia. El portal principal és d'arc rebaixat de maó a plec de llibre.

  Aquesta masia surt a documentació d'època moderna, com el cadastre de 1756 de Tona (Arxiu de Tona), o en la talla o contribució de 1739 conservada entre els documents del mas Prat de la Barroca (Tona), en la que es diu que Collsuspina tenia 31 cases, 14 de les quals formaven la població i entre aquestes hi figura la Caseta de Vilafort. Ta,bé la trobem al padró de Tona de 1838. La casa està ubicada a la zona de l'entorn de l'església de Sant Cugat de Gavadons i dins l'antic termenat de Collsuspina que pertanyia a Tona fins al 1841. El 1878 Collsuspina passà a ser parròquia independent, i en el decret que es va redactar a tal efecte, entre d'altres cases, es va afegir la Caseta de Vilafort que abans pertanyia a la parròquia de Sant Pere de Ferrerons, del municipi de Moià.

  Pladevall, A. (1990). Tona, mil cent anys d'història. Eumo editorial i Ajuntament de Tona.
  Pladevall, A. (1991). Balenyà, un terme històric. Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.