Can Barró Collsuspina

Moianès
Can Barró
S'arriba per un camí de terra des de la masia Nualard.

Coordenades:

41.83869
2.17006
431093
4632199
08070-42
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
Difícil
Residencial
Privada
00201500DG33A
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona

Casa d'estructura molt senzilla, de planta rectangular, amb planta baixa i pis, coberta amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Al costat de ponent hi ha un cobert amb característiques similars, tot i que el seu destí era agrícola i actualment no té un ús d'habitatge. La façana principal presenta una porta allindada. L'obra és de pedra, amb obertures emmarcades en pedra i maó.

A les escriptures i a altre documentació d'arxiu surt amb el nom de caseta de Puigví.

Aquesta casa era una masoveria de l'Oller, mantenint encara la propietat. És una casa bastant moderna i que no ha sofert variacions importants. Es troba a la zona de Sant Cugat de Gavadons, per tant estava dins la part de Collsuspina que estava en terme de Tona fins al 1841.

Pladevall, A. (1990). Tona, mil cent anys d'història. Eumo editorial i Ajuntament de Tona.