La Caseta Balenyà

Osona
Camí de la Caseta

Coordenades:

41.81788
2.22545
435671
4629846
08017-155
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002107300DG33B0001GR
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Caseta és una masia del segle XVIII que ha estat reformada entre els segles XIX i XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en quatre crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons quatre eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. A sota el ràfec s'hi conserva una pedra inscrita amb l'any "1727". El tractament dels murs és arrebossat, excepte la part de llevant que és d'obra vista . El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica.