La Casanova o Cal Torrossolla Santa Maria de Miralles

Anoia
Al Sud Oest del terme. Entre la riera de Colomines i el Bosc d'en Serral.
Prop de la Carrerada antiga de la Llacuna a Santa Coloma de Queralt, Trencall a mà dreta
564

Coordenades:

41.52765
1.49857
374738
4598422
08257-163
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 56
Restringit
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08257A008000630000UL / 002500700CF79E0001ZJ
F. Xavier Menéndez

Edifici principal format per dos cossos adossats, amb cinc cossos complemetraris adossats més. El cos del davant de l'edifici principal presenta planta rectangular allargada i està compost de planta baixa, planta primera i planta segona, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana principal. El cos del darrera, adossat a l'anterior, de planta quadrada, està format per planta baixa, planta primera i planta segona i presenta coberta a dues vessants de carener asimètric perpendicular a la façana principal. La façana principal, arrebossada, està orientada a sud-est, i presenta un portal central a llinda, flanquejat per dues finestres a llinda. A la planta primera s'observa un balcó central amb llosana volada i obertura a llinda, flanquejat per dues finestres a llinda. A la planta segona, es veu un altre balcó amb la barana entre els brancals i obertura a llinda, flanquejat per dues finestres a llinda.

Cal Torrossolla al Projecte de Catàleg de Masies. Foto: Projecte de Catàleg de Masies.

Segons el Catàleg de Masies, correspon a La Casa Nova del Camí citada al Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860. Apareix al Mapa Almera/Brossa de 1900 (La Casanova) i en el Mapa IGE de 1914 (Casanova). Podria haver estat vinculada al Mas de Segarresos.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016