La Casanova de la Roureda
Calldetenes

  Osona
  Entorn rural de Calldetenes . Mas Casanova de la Roureda s/n (08506 Calldetenes)
  Emplaçament
  Crta. N-141-d, prendre el desviament fins a Sau, passat el trencall, agafar el camí a la dreta 50m

  Coordenades:

  41.93426
  2.31093
  442874
  4642707
  Número de fitxa
  08037 - 114
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII
  Any
  1782
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí; IPA núm.44. ACCN:22532 i núm 45 ACCN:22533
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 0023DG4400C006
  Autoria de la fitxa
  Raquel Valdenebro Manrique

  Masia ubicada a l'extrem nord-est del terme municipal de Calldetenes, a tocar amb Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles. Es troba formada per l'habitatge o casa, i una cabana, aixecada a pocs metres de la casa. L'habitatge, pròpiament dit, és un edifici de planta quadrangular cobert a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana. Compta amb planta baixa, primer pis i pis sota teulada. La construcció de l'edifici és feta amb mur de mamposteria irregular amb les cantonades reforçades amb carreus rectangulars més ben tallats. La façana principal es troba orientada a migdia, i s'obre amb un portal ubicat al centre. Es tracta d'un portal arquitravat, rematat amb una llinda monolítica que duu gravada la data de 1782, sota les tres creus, que són l'emblema del mas del Calvaria. Cal fer constar que aquest mas era en realitat una masoveria de la Calvaria. A banda i banda del portal s'obren dues finestres. Al primer pis, destaca la presència de tres finestres quadrangulars, rematades a la part superior per una llinda monolítica, i amb els brancals formats per carreus quadrangulars ben tallats. Totes tres es recolzen sobre ampits motllurats. La finestra ubicada sota el carener de la teulada, corresponent al pis de les golfes, és de construcció més senzilla. Al cantó de llevant de la casa, s'adossa un cobert de planta baixa, que s'estén al llarg de tota la façana, i que es cobreix amb una teulada inclinada d'uralita. Sembla un afegit fet en una etapa constructiva posterior. S'hi accedeix mitjançant una porta oberta al cantó de migdia formada per una petita arcada feta a base de fileres de maons. A l'alçada del primer pis s'obre una finestra reforçada amb maons. A la façana nord de la casa s'obren dues finestres al primer pis, i una al pis sota teulada, també reforçades amb maó i de cronologia més moderna. Uns metres a llevant de la casa fou aixecada la Cabana, deixant un pas al mig. Es tracta d'una construcció de planta rectangular, coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana. La construcció és feta amb mur de mamposteria irregular, amb les cantonades reforçades amb carreus més ben escairats. Dita cabana es troba orientada a ponent, i s'obre amb una gran arcada rebaixada, que ocupa bona part de la façana, feta a base de fileres de maons.

  Construïda l'any 1782, és un exponent del creixement demogràfic de finals del segle XVIII. La història d'aquest mas es troba lligada a la del mas de la Calvaria, ja que es tractava d'una masoveria de la seva propietat. L'any 1922 va ser ampliada i s'aixecà la cabana, destinades a espai auxiliar de les feines agrícoles.

  AA.DD (1985) Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.