La Casa Nova Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Al sud-oest del municipi
Per la N-340a direcció Sta. Margarida i els Monjos trencar pels Celler Mas Pujó, pel camí terrer.

Coordenades:

41.32627
1.68202
389703
4575815
08305-197
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
V-I aC
Regular
notícies antigues
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 42 i 7528
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 019A00025
Jordi Montlló Bolart

L'any 1932 en Pere Giró realitzà unes prospeccions en aquesta àrea localitzant diversos fragments de ceràmica ibèrica comuna a torn, nanses, vores...però no hi cita cap estructura. L'any 1969 J. Estrada en canvi cita el jaciment amb l'existència d'habitacions ibèriques. Al no tenir cap referència no ho podem tenir amb compte.

Prospecció realitzada l'any 2000 per l'empresa ARQUEOTECNIA (Madrid), sota la direcció de Daniel Pérez i Marta Bueno; degut al projecte de Subtram X del tram Lleida - Martorell de la línea ferroviària d'alta velocitat Madrid -Barcelona - Frontera francesa.
Prospecció realitzada l'any 2002, dota la direcció de Francesc Bosch i Moisés Díaz.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
ESTRADA, Josep (1969). Vias y poblamientos romanos, en el territorio del Àrea Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo B69, pàg. 68.
GIRÓ ROMEU, Pere (1964). "Notas de arqueologia de Cataluña y Balears. Vilafranca", dins Ampurias. Vol. XXVI-XXVII, pàg.272.
RAURET, A. Mª (1963). El proceso de la primitiva población del Penedés. Barcelona: Tesi per la Universitat de Barcelona, pàg. 198. Inèdita.