La Casa Gran / Casa Josep Arnan Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
Carrer Major, 18
Dins el carrer Major de la Vila

Coordenades:

41.45346
1.70266
391642
4589910
08232-35
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Modern
Renaixement
Contemporani
XVI-XX
Regular
Han desaparegut guixeries i elements arquitectònics originals
Legal
POUM 12/05/2012
EU-2823
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 51430CF9910S
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Edifici entre mitgeres, compost de planta baixa, pis i golfes. Presenta dues façanes. A la davantera, que dóna al carrer Major, hi ha un portal adovellat d'arc de mig punt fet en pedra gres i una porta gran rectangular per donar cabuda a un comerç. A la primera planta hi ha dos balcons ampitadors i una petita obertura quadrangular. També hi ha una inscripció feta en marbre blanc on es llegeix "CASA NATALICIA DEL ILUSTRE PROCER / D. JOSE ARNAN VALLES / NATUS 1849 - OBIIT 1919 / LEGO TODOS SUS BIENES PARA / BENEFICENCIA CASA GRAN / LAS AUTORIDADES Y TODO EL PUEBLO / AGRADECIDOS QUIEREN PERPETUAR SU MEMORIA / AGOSTO 1946" ( Cal indicar que també hi ha un retrat pintat del Sr. Arnan a l'Ajuntament, amb una dedicatòria semblant). Les golfes presenten quatre petites obertures quadrangulars repartides regularment per la façana. La façana acaba amb un ràfec de bona volada. A la façana posterior, la qual dóna al c/ Montseny, destaquen quatre finestres rectangulars emmarcades amb motllures de pedra, ampit i trencaaigües. Sobre la central hi ha un petit rellotge de sol de pedra. A l'interior es conserven alguns elements arquitectònics interessants com diverses portes, la primera és de pedra amb motllures i rematada per un arc escarser i coronament de les motllures imitant un arc conopial. La segona, més interessant, és feta de guixeria fent motllures. Presenta la llinda adovellada amb els angles arrodonits i les guixeries coronen el centre de la porta imitant un arc conopial, sobre una creu de Sant Andreu. Les motllures de guixeria imiten columnes amb falses bases i capitells en forma de cara fantàstica, molt del gust renaixentista. També hi ha elements decoratius com una llaceria calada en forma de roseta inscrita en un cercle amb fulles de roure que té la funcionalitat de respirall.

Els elements arquitectònics de l'edifici permeten datar-lo en un moment gòtic tardà, però molt influït per corrents cultes. En aquest edifici va néixer Josep Arnan i Vallès (1849-1919), el qual, a la seva mort va llegar tots els seus bens a la beneficència

INVENTARI..(1986) "L'Alt Penedès" Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, núm. 2, pp. 148-153, Barcelona, Generalitat de Catalunya. VIRELLA TORRAS, Xavier (1994) "Sant Pere de Riudebitlles i el seu rec" a "Gran Penedès", Núm. 41, pp. 23-32, Institut d'Estudis Penedesencs.