La Botiguera
Sant Salvador de Guardiola

  Bages
  Raval del Sellarès
  Emplaçament
  Ctra. vella d'Igualada (C-37 z). Uns 150 m abans del km. 86, camí direcció N-W uns 700 m.
  283

  Coordenades:

  41.68461
  1.76111
  396892
  4615501
  Número de fitxa
  08098-231
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de masies (núm. 009)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08097A013000130000EP
  Autoria de la fitxa
  Jordi Piñero Subirana

  Casa de pagès de dimensions considerables que ha conservat, tot i que molt parcialment, els volums constructius originaris. Les successives reformes, però, han alterat substancialment el seu aspecte tradicional. Està formada per un cos residencial de planta rectangular lleugerament irregular, amb coberta a quatre aigües. Disposa de planta baixa i dos pisos. La façana principal, encarada a migdia, ha estat força modificada en obres recents. Se'n conserva el portal, rematat amb arc escarser, que pràcticament ha quedat amagat sota una terrassa moderna que s'ha adossat al seu damunt. Al nivell del segon pis destaca una galeria formada per dos arcs fets amb maó, però de construcció molt recent. La casa té dues portes més, sense cap rellevància, a les façanes nord i est. Totes quatre façanes són actualment arrebossades i pintades de color clar, i la major part de finestres que es poden veure han estat remodelades. La part més antiga de la casa és la de la "cuina vella", situada a la cara nord. La resta de l'habitatge s'ha anat ampliant en diferents fases. Amb les intervencions més recents, però, la construcció ha adquirit un aspecte totalment uniforme. Adossat a la façana de migdia es conserva un cobert obrat parcialment amb pedra i maó. Els grans coberts que es troben a la banda nord són de construcció molt recent.

  Entre els elements més interessants hi ha, al costat de ponent de la casa, un antic pou i, sobretot, una sínia. A uns 60 metres al nord-est hi trobem una tina aïllada enmig d'un camp. L'altra tina que hi havia a la mateixa casa ha quedat actualment tapiada.
  Informació oral facilitada per Marià Altimira.

  Aquesta casa fou construïda pels volts de 1800 en terrenys de can Batlle per tal que hi habités un fadristern d'aquesta masia. Posteriorment la casa va passar a una dona que feia de botiguera a Manresa, i d'aquí ve el seu sobrenom. Cap a mitjan del segle XIX un rebesavi de l'actual propietari, fillol de can Roca i de cognom Altimira, va comprar la propietat. Al cap de poc, per fer front als deutes es va haver de vendre una part de la finca, en la qual s'hi edificà la casa veïna de cal Salvador. Des d'aquesta època la família Altimira ha habitat la casa de la Botiguera. Durant aquest temps s'hi ha fet diverses reformes i ampliacions. Pels volts de 1902 es va construir la sínia. Entorn de 1950 es va engrandir la part posterior de l'habitatge, i el 2001 es portà a terme una important rehabilitació general: es va construir una teulada nova, canviant l'orientació de l'antiga, i es va fer l'arrebossat de les façanes. També es va remodelar la façana de migdia i s'hi van obrar els dos arcs actuals. Els coberts que es troben al nord van aixecar-se a les dècades de 1970 i 1990.

  Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 009).