La Bastida Nova
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí del Gual, 100
  Emplaçament
  Barri del Rieral

  Coordenades:

  41.63761
  2.23321
  436137
  4609826
  Número de fitxa
  08248 - 123
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6200005DG3160S0001HS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  La Bastida Nova és una masia construïda de nova planta a principi del segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat. En la darrera restauració, es va pintar la inscripció "1903 JD 2003". Els finestrals del pis tenen sortida a balcons de base motllurada, sostinguts per mènsules, que estan delimitats amb baranes forjades. Al costat de la finestra de les golfes hi ha pintat un rellotge de sol on hi ha escrit: "Jo sense sol, i tu sense salut, tot és perdut". La façana queda rematada per un capcer esglaonat que es ressegueix amb una cornisa ceràmica, sobre el qual hi veiem gerros decoratius. La façana de ponent queda tapada per un cobert adossat de dos nivells d'alçat i coberta a una vessant que fa el desaiguat al lateral. Està obert a migdia amb un gran portal d'arc pla ceràmic i dos finestres superior d'arc rebaixat ceràmic. La resta de façanes tenen poques obertures d'arc pla arrebossat, distribuïdes de forma aleatòria. El tractament dels murs és arrebossat i pintat de color blanc i de pedra vista a la resta. En els darrers anys, s'han edificat diverses cases al seu entorn.

  La casa de la Bastida Nova va començar-se a construir l'any 1903 per encàrrec de Jaume Dantí, que fins aleshores havia fet de masover a la Bastida Vella. Entre els anys 1924 i 1930, Jaume Dantí va exercir d'alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana. En l'actualitat habiten a la casa els seus descendents.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.