K/T límit Vallcebre

Berguedà
Forat Negre

Coordenades:

42.201
1.80523
401363
4672784
08293-287
Patrimoni natural
Zona d'interès
Mesozoic
Cenozoic
Regular
L'erosió de sediments és constant en aquest indret.
Inexistent
Obert
Altres
Privada
08293A004002260000AK
OPC - María del Agua Cortés Elía

Capes de roca sedimentària de l'anomenat límit K/T que marca el canvi d'Era entre el Mezozoic i el Cenozoic. Es tracta d'un indret on les calcàries de la cinglera es troben gairebé verticals per causa del fort plegament que es van patir quan les plaques continentals ibérica i europea van xocar durant l'orogènia alpina, creant el Pirineu i el Prepirineu. 1,360 metres d'altitude. Accés fàcil al primer túnel del mirador de Vallcebre, per la pista asfaltada de Vallcebre a Coll de Pradell.

Fotografies de Guillem Quer (SPAL).

L' expressió K/T límit prové de l'abreviatura del nom Cretaci (Kreide en alemany, guix en Català) i del nom Terciari (Tertiär en alemany). Fa referència al canvi d'Era entre el Mesozoic i el Cenozoic, fa 65 milions d'anys, més específicament entre els períodes Cretaci del Mesozoic i Paleogen del Cenozoic. El límit K/T es troba en forma de capes de roca sedimentària i s'ha localitzat en diferents indrets arreu del mon.
A Vallcebre el límit K/T es troba entre les dues unitats de gresos amb rèptils i les calcàries de Vallcebre que formen l'anomenat cingles de Vallcebre. Són calcàries de gra fi, micrítiques (formades per la consolidació d'un fang calcari), amb restes de caròfits i ostracodes, i presència local de nòduls de sílex. Tot fa pensar que es van dipositar en un medi lacustre. La unitat de gres representa un medi fluvial. Es pot veure el límit K/T a la franja de terra situada a l'esquerra i a sota de les roques calcàries on comença el primer túnel del mirador del Telefèric.
El Mesozoic era l'Era de grans desenvolupaments, de plantes i dinosaures, i que va acabar amb l'extinció dels dinosaures. El Cenozoic era l'Era de nous animals desprès de l'extinció dels dinosaures. Els treballs de recerca paleontològica i geològica fets els últims anys a l'àrea del sinclinal de Vallcebre han permès obtenir un important nombre de dades sobre l'evolució dels ambients fins al moment de l'extinció del dinosaures.

Bernat Vila, Begoña Poza, Josep Marmi, Àngel Galobart i Oriol Oms (2006). La recerca paleontològica al sinclinal de Vallcebre (Berguedà). Institut Català de Paleontologia i Dep. Geologia, Fac. De Ciencies Universitat Autonoma de Barcelona.
Quer, Guillem (2015) Recerca històrica d'elements patrimonials de Vallcebre. Inventari de béns. SPAL, Diputació de Barcelona.