Jaciment paleontològic del turó de Montgat
Montgat

  Maresme
  Turó de Montgat

  Coordenades:

  41.46577
  2.27858
  439756
  4590715
  Número de fitxa
  08126-25
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Jaciment paleontològic
  Neògen
  Segle
  28 a 24 Ma
  Estat de conservació
  Dolent
  La transformació progressiva del turó ha provocat la destrucció del jaciment.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 12979
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  9808403DF3990H0001XP
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Al Turó de Montgat també s'ha localitzat un jaciment de tipus lacustre. S'hi han trobat les següents plantes fòssils: Sequoia langsdorfii, Cinnamomum polymorphum, Fagus silvatica i Salix angusta. Les restes de macromamífers (Archaeomys sp.) permeten afirmar una edat dels dipòsits més antiga, concretament Oligocè superior (MP28-MP29), és a dir, el jaciment de Montgat és Catià, aproximadament de 28 a 24 Ma.

  Les espècies Sequoia langsdorfii, Fagus silvatica i Cinnamomum polymorphum van propagar-se durant el terciari de forma molt estesa. A Montgat s'han trobat a la mateixa latitud que a Barcelona, pel que s'ha pogut datar del neogen. No obstant, no ha estat possible determinar amb exactitud si pertanyen al miocè o pliocè.

  CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. FOLCH, R., dir., Història natural dels Països Catalans: Registre fòssil. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. SOLÉ, L., DEPAPE, G., (1934). Constitución geológica del cerro de Montgat (Barcelona). Barcelona: Verdaguer.