Jaciment paleontològic del turó de Montgat Montgat

Maresme
Turó de Montgat

Coordenades:

41.46577
2.27858
439756
4590715
08126-25
Patrimoni natural
Jaciment paleontològic
Neògen
28 a 24 Ma
Dolent
La transformació progressiva del turó ha provocat la destrucció del jaciment.
Inexistent
CCAA 12979
Difícil
Sense ús
Privada
9808403DF3990H0001XP
Marta Lloret Blackburn

Al Turó de Montgat també s'ha localitzat un jaciment de tipus lacustre. S'hi han trobat les següents plantes fòssils: Sequoia langsdorfii, Cinnamomum polymorphum, Fagus silvatica i Salix angusta. Les restes de macromamífers (Archaeomys sp.) permeten afirmar una edat dels dipòsits més antiga, concretament Oligocè superior (MP28-MP29), és a dir, el jaciment de Montgat és Catià, aproximadament de 28 a 24 Ma.

Les coordenades UTM no es corresponen amb exactitud a les del jaciment.

Les espècies Sequoia langsdorfii, Fagus silvatica i Cinnamomum polymorphum van propagar-se durant el terciari de forma molt estesa. A Montgat s'han trobat a la mateixa latitud que a Barcelona, pel que s'ha pogut datar del neogen. No obstant, no ha estat possible determinar amb exactitud si pertanyen al miocè o pliocè.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. FOLCH, R., dir., Història natural dels Països Catalans: Registre fòssil. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. SOLÉ, L., DEPAPE, G., (1934). Constitución geológica del cerro de Montgat (Barcelona). Barcelona: Verdaguer.