Jaciment paleontològic de ca n'Amat Ullastrell

Vallès Occidental
Ca n'Amat, 08231
Al costat de la masia de ca n'Amat
314 m

Coordenades:

41.53052
1.97579
414556
4598159
08290-38
Patrimoni natural
Jaciment paleontològic
Neògen
Dolent
És de difícil ubicació
Inexistent
CC.AA 13152
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 4683701DF1948S
Adriana Geladó Prat

Jaciment paleontològic situat a les rodalies de la masia de ca n'Amat, al nord-est del terme municipal d'Ullastrell. El jaciment fou documentat durant una prospecció superficial, gràcies a la troballa de diverses restes òssies fossilitzades de dos individus diferents, datades dins l'Aragonià superior (entre 11,2 i 18 milions d'anys). Segons les indicacions del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el radi d'afectació és d'uns 500 metres al voltant de la masia, sense precisar coordenades ni cap referència que ens aporti dades més concretes sobre la ubicació del jaciment.

Les coordenades i l'altitud que hi ha en aquesta fitxa són aproximades.

El paleontòleg català Miquel Crusafont realitzà la troballa d'aquests materials durant una prospecció superficial pels voltants de la masia de ca n'Amat.

CC.AA (2009). Inventari del Patrimoni Paleontològic de Catalunya, Ullastrell.