Jaciment paleontològic d'Avinyó 1 Avinyó

  Bages
  Avinyó

  Coordenades:

  41.86379
  1.971
  414599
  4635165
  08012-17
  Patrimoni natural
  Jaciment paleontològic
  Cenozoic
  Bo
  Legal
  BCIL: 12819, DOGC (08-11-1989)
  si, CC.AA.
  Sense accés
  Sense ús
  Pública
  Societat avinyonenca
  Marc Cucurella Pinilla

  Jaciment continental datat en el Terciari, Eocè, Priabonià Superior. Està dins de la formació d'Artés, i format per margues i limolitas predominantment marró groguenques i gresos, eventualment microconglomerats. Aflora en els dipòsits propers a ambdues riberes del riu Llobregat.

  Aquests materials es troben dipositats en l'Institut Català de Paleontologia, a Sabadell.

  Aquests objectes fòssils d'invertebrats són producte d'una prospecció de camp i en cap cas va motivar una intervenció o excavació sistemàtica. Cal assenyalar que el material és de dubtosa procedència i no es pot assegurar que procedeixi d'aquesta zona.

  - CHECA SOLER, L.; CASANOVAS CLADELLAS, M. L. (1989). "El Eoceno español: los yacimientos y sus faunas". A Paleontologia i Evolució, núm. 23. Sabadell. Pp. 17-39. Diputació de Barcelona. - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona.