Jaciment Indústries Àlex Rubí

Vallès Occidental
Camí rural des de can Pòlit cap a la Llana, 08191-RUBÍ
En el pendent d'una terrassa de la riera de Rubí

Coordenades:

41.5106
2.03003
419056
4595895
08184-191
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Regular
Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
Inexistent
IPAC - CA Rubí 19
Difícil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00146
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

En els suaus turons que hi ha a l'O de la via del tren, al sector N de la riera de Rubí, s'han localitzat fragments de paviment de picadís d'"opus signinum" així com ceràmica comuna, terra sigillata -entre els quals hi ha africana D1 d'inicis del segle IV- (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999; JÀRREGA, 1988; MORO, 1990). Informació oral i localització del jaciment Sr. Francesc Margenat.

A l'estudi de Moro (1990) apareix referenciat com INDÚSTRIES ALEX, mentre que a la Carta arqueològica (1999) està designat amb el d'INDÚSTRIES PALEX. S'ha cregut convenient donar-li un nom més tradicional davant els canvis de nom o desaparició que poden tenir les empreses.

F. Margenat ha anat recollint material (MORO, 1990)

CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Rubí (Vallès Occidental), Barcelona, Generalitat de Catalunya. JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, Ramon (1988) "El poblament tardo-romà a la zona de Rubí". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 28, p. 375-399. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí. Informació oral i localització del jaciment Sr. Francesc Margenat.