Jaciment del Carrer de Sant Bernat, 6 i 8 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Sant Bernat, 6-8

Coordenades:

41.34641
1.69665
390961
4578032
08305-176
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XII-XV
Regular
destruïdes
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 22 i 7508
Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 13312CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Durant els treballs de fonamentació per la construcció d'un nou edifici, es van descobrir dues sitges que es van destruir per la construcció sense poder documentar cap dada, ni forma, ni farciment. La cronologia ve donada per paral·lels propers. Segons testimonis visuals del Museu de Vilafranca, eren sitges excavades al terra.

En enderrocar l'edifici antic i fer l'ampliació de la "Pizzeria St. Bernat" a principis de 1989, Jordi Vallès que estava fent una excavació d'urgència al campanar de Sta. Maria va passar per allà i va veure com destruïen les dues sitges.
Una de les hipòtesis és que podria tractar-se de la Casa de Procura que el monestir de Santes Creus va establir al carrer Sant Bernat. En tot cas, aquest era un carrer de l'eix comercial medieval.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
MASACHS, J. Ma. (1973) "Els dominis del Cistar al Penedès (IV.Part)", dins Casal núm. 56. Vilafranca, abril de 1973. pp, 5 - 7.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.