Jaciment de l'Hostal Nou Olèrdola

Alt Penedès
Zona enjardinada i parking davant de la masia de l'Hostal Nou
Av. Mare de Déu de Montserrat, 11

Coordenades:

41.35589796234
1.7279801580824
393598
4579047
08145-88
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Regular
No s'aprecien restes materials en superfície i mai s'ha excavat a la zona.
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM 29/01/2008
Fàcil
Social
Privada
3692605CF9739S0001KB
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Aquest espai s'ha interpretat arqueològicament com l'emplaçament d'una probable vil·la romano-republicana. Es localitzaren restes romanes superficials, com tègules, dolia i alguns fragments de sigil·lata indeterminada. També s'han documentat 2 fragments de molí ibèrics i ceràmica informe de mateix període.

La referència del jaciment apareix al "Catálogo Arqueológico del Penedès". Museo de Vilafranca, fitxa 74 (archivo P. Giró) i Giró, P. Quaderns de camp, vol. 4, 1953-1956 (25 de març 1956), inèdit.

ESTRADA, J. (1969). Vias y poblamiento romanos en el territorio del area Metropolitana de Barcelona, Barcelona: Comisión de Urbanismo B65. GORGES, J.G. (1979). Les Villas hispano-romaines. Inventaire et problematique archeologiques. Publications du Centre Pierre Paris, n. 4. París. RAURET, A.Mª. (1963). El proceso de la primitiva población del Panadés. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona, Barcelona.