Jaciment de la Serra de l'Arca II Aiguafreda

Vallès Oriental
Camí d'Aiguafreda al Brull

Coordenades:

41.78592
2.27202
439509
4626264
08014-39
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Bo
Ha estat reconstruït.
Legal
PGOU 1980
CCAA 1860
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A003000050000BZ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El dolmen de la Serra de l'Arca II és una cista rectangular que va ser reconstruïda sense criteri historiogràfic. Originalment media 2,90 metres de llargada, 1,2 d'amplada i 1,90 d'alçada. Durant la primera meitat del segle XX només conservava dretes dues lloses, així com el túmul. S'hi van localitzar fragments d'ossos i dents, així com ceràmica amb desgreixant de quars.

També s'anomena Dolmen de la Costa de Can Brull.

Va ser descobert per Josep Maria Gudiol i el Centre Excursionista de Vic, poc després del megàlit de la Serra de l'Arca I. Fortià Solà apunta que va ser utilitzat com a refugi de carboners perquè no s'hi va trobar res. L'any 1963 Batista va excavar-lo de nou i no va trobar fragments d'ossos. El propietari de Can Brull va reconstruir-lo poc després.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Aiguafreda (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.
SOLÀ, F. (1983). Aiguafreda. Temes Aiguafredencs I. Barcelona: Editorial Humanitas.
VILA, L. (1994). "El megalitisme al Montseny", Lauro, núm, 7. Granollers: Museu de Granollers.