Jaciment de can Tiraïres / Turó del Rossell Rubí

Vallès Occidental
Dalt del turó del Rossell 08191- RUBÍ
En zona peri-urbana

Coordenades:

41.50393
2.04462
420266
4595141
08184-222
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Regular
Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
Inexistent
IPAC - CA Rubí 12
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Dalt d'una elevació sobre l'antiga masia de can Tiraïres i del camp de golf es distingeixen les restes d'una fonamentació construïda amb còdols cimentats amb morter que corresponen segurament al mur O d'una estructura soterrada pel costat E. Junt a un marge apareix el forat per a encastar un dollium observant-se encara, l'any 1990, la base de la gerra. S'ha recollit en superfície un fragment de ceràmica campaniana, terra sigillata hispànica i , al sud, abundant material ceràmica d'època ibèrica (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999; MORO, 1990).

Al febrer de 2002 es va redactar un informe sobre les troballes arqueològiques de la zona de Cant Tiraires des del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Rubí (Vallès Occidental), Barcelona, Generalitat de Catalunya. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí.