Hostal del Violí Argençola

Anoia
Antiga Nacional II. Km 536
A peu de la carretera N-II al km 536.
570

Coordenades:

41.61991
1.4412
370137
4608750
08008-38
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
Es nota l'abandó dels edificis des de fa dècades. Les façanes estan en un estat de conservació millorable, i l'entorn més immediat, la vegetació està guanyant presència.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
001101600CG70G0001BW / 000600400CG70G0001ZW / 000600500CG70G0001UW
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.

Conjunt arquitectònic format per diversos edificis, formant un conjunt rectangular. Dit conjunt neix d'un edifici primitiu, el situat més al nord-oest, que es de mitjans del segle XVIII. Aquest presenta planta baixa, planta de pis i golfes. Té la coberta a dues vessants ( sud-oest, nord-est) amb teula àrab i uralita. La façana d'ingrés que dona a la carretera, s'orienta al nord-est, i presenta una entrada rectangular amb brancals i llinda de pedra. En aquesta llinda, hi trobem la data de 17... La resta de la façana està arrebossada i pintada de blanc. La façana sud-oest, presenta a la planta de pis una galeria amb obertures.
Annex a la façana sud-est, hi trobem dos edificis, segurament construïts els dos a la mateixa època. Pràcticament a la mateixa alçada que l'edifici principal, presenten la mateixa disposició de plantes que aquest, així com la coberta amb la mateixa orientació. El situat més al sud-est presenta una entrada rectangular, on a la llinda hi trobem la data de 1845. La resta d'elements distribuïts per la façana són finestres sense cap ornamentació a destacar. Les façanes posteriors, presenten alguns cossos més elevats, així com un seguit de construccions adossades a les parts inferiors d'aquest.
Adossat a la façana nord-oest de l'edifici principal, hi ha unes petites construccions adherides.
Es troba a peu de la N-II, i pas de comunicacions entre Lleida i Barcelona des de fa segles.

Apareix com una de les parades de postal "Hostal de Violí", en la Dirección general de cartas en forma de Diccionario, para escribir a todas las ciudades, villas, de l'any 1775. Això vol dir que era un dels llocs per on passava el correu i que va existir una parada de postes regentada per un mestre de postes que controlava el correu.
Fou també on es canviaven els carruatges del camí ral de Barcelona a Lleida. Actualment hi consten diferents propietaris, degut a la partició interior de les edificacions.

ESPINAL T i GARCIA, Bernardo: Dirección General de cartas para escribir a todas las ciudades y villas, Madrid, 1775, 2 vols