Hostal de Vilalta Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector nord del terme municipal
A 350 metres de la carretera C-154, punt quilomètric 37'200.

Coordenades:

42.0234
1.99086
416456
4652867
08255-84
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
L'arrebossat de la tàpia es troba escrostonat, s'observen esquerdes i el desús de l'habitatge provoca un deteriorament progressiu.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00017
Jordi Compte i Marta Homs

L'hostal de Vilalta es troba situat al costat del molí de Vilalta, a la riba oest de la riera de Merlès.
Es tracta d'un edifici de planta rectangular format per planta baixa, un pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Està construït amb murs de maçoneria de pedra a la planta baixa i tapia al primer pis i golfes. Presenta cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions.
La façana principal, orientada al sud, queda tancada per un pati delimitat per el molí de Vilalta, un mur de maçoneria de pedra en el qual s'hi adossaven corts i diverses estructures agropecuàries. S'accedeix al pati a través d'una entrada a l'oest. La façana presenta, a la planta baixa, dos portals emmarcats amb brancals i llinda de pedra bisellada i tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. Al primer pis s'hi obren cinc finestres, tres d'elles emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada. Dues de les finestres conserven l'ampit de pedra motllurat. A les golfes s'hi obren quatre obertures, dues d'elles amb barana de fusta.
La façana oest presenta dues finestres a nivell de primer pis, la de la dreta, actualment tapiada, estava emmarcada amb pedra. A les golfes s'hi obren dues finestres.
La façana nord presenta diverses obertures disposades irregularment: dues a la planta baixa, tres al primer pis i dues a les golfes. També presenta un desaigua de pedra i una estructura de maó adossada. Davant aquesta façana hi ha la bassa del molí de Vilalta delimitada amb murs de maçoneria de pedra de grans carreus.
La façana est presenta una finestra per planta, la del primer pis emmarcada amb pedra treballada.

El camí ral passava a tocar de la façana oest de l'hostal.

L'hostal de Vilalta, situat al peu del camí ral i prop d'un encreuament important de camins, havia fet d'hostal de traginers i transeünts fins a la Guerra Civil. Oferien allotjament, feien menjars i també venien diferents productes com bacallà, oli, xocolata i sucre. A partir d'aquest moment ja no va funcionar més com hostal.